Palvelut

Kiinteistöhuolto

 • Liputuspalvelut
 • Pihatyöt
 • Nurmikonleikkuut
 • Lumityöt
 • Kattolumien pudotukset
 • Hiekoitukset
 • Hiekan harjaukset ja painepesut
 • Lehtien puhallukset
 • Aidan leikkuut
 • Puiden kaadot
 • Pihojen ja pihateiden hoitolanaukset

Mökkitalkkaripalvelut

 • Polttopuiden teko
 • Mökin lämmitys
 • Mökin tarkastus
 • Mökin pihatyöt

Maatalousurakointi

 • Kyntö, äestys, kylvö
 • Puinti
 • Heinänniitto, pöyhintä, karhotus, paalaus, käärintä
 • Ojien kaivuut

Maarakennus

 • Kaivuutyöt
 • Pihojen teko
 • Pihojen peruskunnostukset
 • Lanaukset
 • Kiviainesten ja mullan toimitukset